Nationaal Monument Portaal

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) omdat monumenten beleefd moeten worden en blijven. De NMo is een vereniging van professionele monumenten bezittende en exploiterende organisaties die onderling samenwerken, kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg delen met elkaar en met andere monumentenbezitters en -beheerders. De NMo zet zich in voor een sterke en sterk verbonden monumentensector.
Meer weten over de NMo? Klik dan hier.

Met het Monumentenportaal wordt iedereen uitgenodigd om het hele jaar door monumenten te beleven. Alleen dan kan draagvlak voor dit cultureel erfgoed blijven bestaan. Op het Monumentenportaal vind je honderden monumenten waarin je kunt logeren, eten, vergaderen, die je kunt bezoeken, waar je omheen kunt wandelen en fietsen, waar kinderen zich kunnen uitleven en waar je de stilte kan opzoeken.